Waarschuwingen


Zeer warme lucht wordt de volgende dagen naar Wichelen gestuurd. Vanaf zaterdag tot en met maandag is er code rood voor hitte. De duur van de weercode kan na maandag eventueel verlengd worden.

Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden.

Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

 

Code groen = geen bijzonderheden

Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.

20131204_warningsCode geel = wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje = wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood = onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.