Ook dit jaar meer zomerse dagen dan normaal


Klimaatverandering leidt in de Wichelse zomer tot meer zomerse dagen. Desondanks blijft het aantal koele dagen nagenoeg onveranderd. Oorzaak hiervan is dat het niet alleen warmer wordt, maar ook wisselvalliger. Uit metingen blijkt dat klimaatverandering heeft geleid tot meer extreem warme dagen tijdens de zomer, terwijl het aantal koele zomerse dagen ongeveer gelijk is gebleven.

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat een zomerse dag een dag is waarop de maximum temperatuur boven de 25 graden uitkomt. Een koele dag is in de zomer een dag met een temperatuur onder de 20 graden. De kans dat een dag in juni, juli of augustus een temperatuur boven 25 °C heeft is ruim verdubbeld sinds 1900. Tropische dagen met temperaturen boven 30 °C komen tegenwoordig  zelfs 5 keer zo vaak voor. Deze sterke toename van zomerse dagen leidt niet tot een afname in koele dagen, de kans daarop is slechts met een kwart afgenomen. Dat de kans op koele dagen niet even sterk is afgenomen dan dat de kans op warme dagen is toegenomen, komt door de combinatie van een hogere gemiddelde dagelijkse maximum zomertemperatuur en een grotere spreiding van het temperatuursverloop op een dag.

De gemeten veranderingen volgen dus de theorie zoals beschreven in het laatste IPCC rapport, een organisatie gesteund door de Verenigde Naties. Op 22 augustus had Wichelen de normale 30 zomerdagen gehaald. Ongetwijfeld zullen er dit jaar nog een paar bijkomen. Dit lijkt goed nieuws maar in een opwarmend klimaat zullen we ook rekening moeten houden met meer weerextremen zoals hevigere onweersbuien, grotere en frequentere hagel, krachtigere windstoten en meer kans op schade.