Steeds meer neerslag tijdens de winter


De winter is bijna voorbij. Het werd uiteindelijk een zeer zachte maar ook zeer natte winter. Vooral februari en begin maart verliepen uitzonderlijk nat met wateroverlast langs de Schelde. De afgelopen eeuw is een toename in winterneerslag gemeten. Klimaatmodellen worstelen nog met de vraag hoe deze trend verklaarbaar is en of deze ook doorzet.

De waargenomen neerslag in België varieert sterk van jaar tot jaar, maar toont in de meeste seizoenen een stijgende lijn vanaf 1950 tot heden. Met name in de winter en de herfst is de neerslag toegenomen. De zomerneerslag is stabiel gebleven. Ook na 2010 zien we deze zelfde trend. De toename van de winterneerslag hangt sterk samen met een toename van de westcirculatie in de winter. Tijdens dit seizoen wordt neerslag hoofdzakelijk gebracht door depressies en bijbehorende fronten die met een (zuid)westelijke stroming over onze regio trekken. Het vocht dat voor wolkenvorming en onder de juiste omstandigheden voor buien zorgt, komt meestal direct van de oceaan en wordt met een (zuid)westelijke stroming aangevoerd.

De neerslag neemt toe als de kracht van deze stroming toeneemt omdat er simpelweg meer fronten overtrekken. Wat verder speelt, is dat als de temperatuur toeneemt ook de hoeveelheid waterdamp in de lucht toeneemt, waardoor het harder gaat regenen, ook als de circulatie niet verandert. Wat de trend in de waargenomen toename van de westcirculatie in de winter heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Wel is het een natuurkundig feit dat als de noord-zuid verschillen in temperatuur toenemen, de westenwind met de hoogte toeneemt. En deze verschillen lijken door klimaatverandering op onze breedte toe te nemen.

Er zijn echter veel zaken nog onzeker, zoals de verandering in de ligging en sterkte van de band met de meest intensieve westcirculatie, effecten van zeestromingen en zeewatertemperatuur. Ook lijken de klimaatmodellen de waargenomen trend in circulatie te onderschatten. Er is verder onderzoek nodig om de effecten van klimaatverandering op neerslag helderder te krijgen.