Tijd om lichtende nachtwolken te spotten


De periode tussen ruwweg 20 mei en 20 juli biedt in ons land mogelijkheden voor lichtende nachtwolken. Heel vaak gebeurt dat niet en het verschijnsel is ook niet te voorspellen maar het loont de moeite om op een heldere zomeravond de noordelijke hemel in de gaten te houden.

Als ze zichtbaar zijn dan zijn de lichtende nachtwolken te zien aan het eind van de avondschemering of vroeg in de nacht vóór zonsopkomst. De wolken zelf geven geen licht, maar weerkaatsen zonlicht. Lichtende nachtwolken bevinden zich op zeer grote hoogte, circa 85 kilometer boven het aardoppervlak. De afgelopen jaren zijn in België op verschillende dagen lichtend nachtwolken waargenomen. Om ze goed te zien moet de atmosfeer zeer transparant zijn met zo weinig mogelijk stof en vocht. Dergelijke situaties komen met name voor als de lucht aangevoerd wordt uit het hoge noorden, vanuit Scandinavië en het gebied van de Oostzee.

Lichtende nachtwolken op 3 juli 2014 vanuit Serskamp

Lichtende nachtwolken bevinden zich vaak vrij laag boven de horizon, in noordwestelijke, noordelijke of noordoostelijke richting. De wolken weerkaatsen maar weinig licht waardoor ze pas herkenbaar worden nadat de zon al zo’n vijf kwartier onder is of zo’n vijf kwartier voor zonsopkomst. Gewone wolken weerkaatsen op dat moment geen zonlicht meer en steken soms donker af tegen de hemelachtergrond.

Op 3 juli 2014 waren in Wichelen zeer fraaie lichtende nachtwolken te zien die door verschillende oplettende gemeentegenoten zijn waargenomen. Het is niet tevoren aan te geven of er op een heldere avond lichtende nachtwolken zichtbaar zullen zijn, maar het is zeker aan te raden om op mooie zomeravonden de blik naar de noordelijke hemel te richten. Nog tot half juli zijn ze mogelijk te zien tussen 23.00 en 24.00 uur of bijvoorbeeld 0300-0400 uur in de vroege ochtend. Wordt hopelijk vervolgd.