Vlaams warmteactieplan


Het Vlaams warmteactieplan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase en een alarmfase.

Waakzaamheidsfase

Vanaf 15 mei tot en met 30 september worden de voorspellingen van de maximumtemperatuur in Ukkel opgevolgd door het KMI. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) volgt de ozonconcentraties en de ozonvoorspellingen op tijdens dezelfde periode. IRCEL bundelt deze gegevens en toetst deze aan de criteria van de waarschuwingsfase en alarmfase. Wanneer aan de criteria wordt voldaan waarschuwen zij de betrokken overheden. Tijdens de waakzaamheidsfase vraagt Zorg en Gezondheid om zich voor te bereiden op een mogelijke periode van langdurig warm weer. Op de website www.warmedagen.be wordt de nodige ondersteunende informatie voorzien. 

Waarschuwingsfase

De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op het moment dat mogelijke gezondheidseffecten door erg warme temperaturen worden verwacht. De bevolking wordt op dat moment gevraagd om extra maatregelen te nemen om zichzelf en risicogroepen te beschermen. Sinds 2017 zijn de criteria om de waarschuwingsfase op te starten vereenvoudigd. Zo wordt gekeken naar de 5-daagse voorspelling van de maximum temperatuur in Ukkel. De ozonconcentraties worden, voor deze fase, niet meer opgenomen als criterium. Het voordeel van deze wijziging zit hem in het feit dat organisaties niet meer op de eerste erg warme dag gewaarschuwd worden, maar één of twee dagen op voorhand. De organisaties en professionelen die werken naar kwetsbare groepen hebben daardoor meer tijd dan vroeger om zich organisatorisch klaar te maken voor extra maatregelen.

Alarmfase

Sinds het ontstaan van het nationale ozon- en hitteplan, werd de alarmfase nog nooit afgekondigd. Deze fase wordt aanzien als een crisisfase en is belangrijk om extra maatregelen te kunnen (laten) nemen bovenop de maatregelen die reeds genomen worden tijdens de waarschuwingsfase. Wanneer aan de criteria van de alarmfase wordt voldaan, wordt die nog niet automatisch opgestart. Experten en beleidsmakers zullen in overleg afwegen of een opschaling naar de hoogste fase van het nationale ozon- en hitteplan nodig is. Sinds 2019 werden de criteria voor de alarmfase herbekeken. Dit maakt dat er makkelijker aan de criteria zal voldaan worden, maar de afweging door experten en beleidsmakers blijft wel bestaan.

Criteria alarmfase:

Het temperatuurcriterium voor de waarschuwingsfase is bereikt.

EN

De maximale voorspelde temperatuur voor de dag zelf is hoger of gelijk aan 28°C.

EN

Er werd de vorige dag, op minstens één ozonmeetplaats in België, een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 μg/m³ (EU-informatiedrempel) gemeten EN er wordt voor de dag zelf, in een beduidend deel van het land, een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 μg/m³ (EU-informatiedrempel) voorspeld.

EN

De reeds genomen maatregelen moeten worden versterkt. Wanneer de alarmfase wordt opgestart, zal de communicatie gebeuren door de Federale overheid. De regionale overheden (Zorg en Gezondheid voor Vlaanderen) zullen de communicatie naar organisaties en professionelen ondersteunen.