Weersatellieten voor waarschuwingen


De weersatellieten worden steeds gesofisticeerder. Eind 2022 ging er een nieuw stukje technologie de ruimte in van de Europese ruimte-organisatie Eumetsat. De satelliet maakt vaker nieuwe opnames, elke 10 minuten, in meer golflengtes (kleuren) en veel meer details. Zo kan m’n bijvoorbeeld de ontwikkeling van gevaarlijk weer beter volgen.

De satelliet bevindt zich nu op ongeveer 36.000 kilometer hoogte recht boven de evenaar in een zogenaamde ‘geostationaire baan’. Dat wil zeggen dat hij op hetzelfde punt blijft ‘hangen’ en meedraait met een snelheid die gelijk is aan de rotatiesnelheid van de aarde. Recht naar beneden kijkend ziet de satelliet altijd hetzelfde stukje aarde, net buiten de westkust van Afrika, een stukje oceaan dat de Golf van Guinea heet. Naar het noorden kijkend heeft de satelliet een goed zicht op het weer in Europa.

De satelliet maakt iedere 10 minuten 16 gedetailleerde foto’s van de aarde, elk door een ander kleurenfilter. Ze geven informatie over het gereflecteerde zonlicht en de warmtestraling die wordt uitgezonden door het aardoppervlak, broeikasgassen in de atmosfeer en door wolken. Daarnaast houden vier speciale camera’s voortdurend lichtflitsen van bliksemontladingen in de gaten. De 16 beelden per 10 minuten en de gemeten lichtflitsen geven informatie over onweer, buien, wind en temperatuur. Het geeft de meteorologen op korte termijn (‘nowcasting’) extra informatie over gebieden waar gevaarlijk weer zou kunnen optreden. Dit is essentieel om tijdig te kunnen waarschuwen. Iets wat wel eens heel belangrijk zou kunnen worden in een veranderend klimaat.