2023 natter dan normaal


Dit jaar is hard op weg om een nat jaar te worden. Er valt tegenwoordig gemiddeld meer regen dan vroeger. Het is echter nog niet duidelijk of deze trend de komende (tientallen) jaren door zal zetten. In België worden de winters natter, de zomers droger. De klimaatscenario’s houden daarom rekening met zowel een toename als ook een afname van de jaarneerslag.

Dit jaar wisselen natte en droge periodes elkaar af. Februari was heel droog, maart en april dan weer zeer nat. Tijdens de maanden mei en juni was het weer wat droger dan normaal. De zomer verliep nat en ook oktober en november kenden een totale neerslagsom die ruim boven het gemiddelde uitkwam. Gemiddeld valt er in 30 dagen zo’n 70 millimeter, behalve in het voorjaar, dan is het wat droger. De afgelopen natte weken zijn dramatisch voor veel boeren die door te natte akkers hun oogst niet kunnen binnenhalen.

Er valt nu gemiddeld meer neerslag dan vroeger. Honderd jaar geleden werd er per jaar zo’n 700 millimeter aan neerslag gemeten. Tegenwoordig valt er gemiddeld rond 850 millimeter, een stijging van ongeveer 20 procent. Dit jaar is hard op weg om een neerslagsom te laten optekenen van meer dan 1000 millimeter. Echter, als het in december ook een stuk natter dan normaal wordt zou 2023 wel eens een recordnat jaar kunnen worden.

De aarde warmt verder op door de uitstoot van broeikasgassen. Uit berekeningen met klimaatmodellen blijkt dat de neerslag daardoor in de winter zal toenemen en in de zomer afnemen. Maar hoe sterk, dat verschilt van model tot model. In ongeveer de helft van de modellen neemt de winterneerslag sterker toe dan de afname in de zomer, in de andere helft is dat andersom. Nog veel onzekerheid dus…