Aanhoudende droogte in Wichelen


Er is in Wichelen nog steeds een zeer laag peil van het grondwater. Poelen en beken staan ook half oktober gewoon droog. Dat de afgelopen zomer van 2018 tot de droogste van deze eeuw behoort, wisten we al. Als er de komende weken minder regen valt dan normaal, dan zal het hele jaar 2018 bijzonder droog verlopen zijn.

Ook al is het nieuws over het sproeiverbod reeds lang geklasseerd in de archieven, de droogte is niet meteen voorbij. Voor de media is dit al lang geen hot topic meer maar het kan nog maanden duren voor de grondwaterstanden weer normaal zijn. De grootste droogte in België situeert zich nu in de Oostkantons maar ook in Wichelen is er een duidelijk neerslagtekort. September was al een stuk droger dan normaal en voor de resterende dagen van oktober wordt er niet veel extra regen meer verwacht. Rond deze periode (half oktober) zou er dit jaar een totaal van 617 mm regen per m² moeten gevallen zijn. in Wichelen zitten we nu aan amper 416 mm. Een snelle berekening leert ons dus dat er dit jaar 33% minder neerslag is gevallen dan normaal.

De vraag die iedereen zich nu stelt is dus uiteraard: ‘Zijn deze droogtes nog normaal?’ Deze vraag kan helaas niet met een simpele ja of neen beantwoord worden. De huidige meetreeks (1980-2018) toont geen trend naar minder neerslag. Duidelijk is wel dat het in de toekomst in het zuiden van Europa droger wordt en in het noorden natter. Wichelen zit daar precies tussenin. Wat de toekomst hier gaat doen is dus nog onzeker. Volgens enkele klimaatscenario’s uit 2014 vermoed m’n dat België droger wordt. In deze scenario’s komen er in de zomer meer oostenwinden, met droger en warmer weer. Andere scenario’s voorzien geen verandering in de overheersende windrichting en zien weinig verandering in de neerslaghoeveelheden.

Op dit moment doen wetenschappers onderzoek met meer fijnmazige klimaatmodellen. Een eerste studie geeft aanwijzingen dat “zomers waarschijnlijk droger” worden. Verder onderzoek vindt echter nog plaats en wordt verwerkt in de volgende klimaatscenario’s die in 2021 uitkomen.