Eerste zomerse dag


Een zomerse dag is een dag waarbij het kwik een maxima haalt van 25 graden of meer. Wanneer het de maximale temperatuur uitkomt tussen 20 en 25 graden spreken we van een warme dag. Een dag met een maxima van meer dan 30 graden is dan weer een tropische dag.

De vroegste zomerdag sinds het begin van de waarnemingen was 4 april 1946. In het jaar 1974 werd de eerste zomerdag pas opgetekend op 14 augustus. Dat was wel heel erg laat in het seizoen. In 1860 en 1862 was er maar één zomerdag. De eerste zomerdag was meteen dus ook de laatste…  In de 19-de eeuw werd de eerste zomerdag gemiddeld gesproken opgetekend rond half juni. Tegenwoordig valt de eerste zomerdag gemiddeld gesproken rond 20 mei. Maar er zijn (en blijven) uiteraard wel grote variaties van jaar tot jaar. De cijfers zijn evenwel enkel van toepassing voor het KMI in Ukkel. Helaas had niemand in de jaren 1800 het idee om de temperatuur in Wichelen op een correcte wijze bij te houden. Gemeten over de periode 1833-2017 valt de eerste zomerse dag op 27 mei. Dit jaar was dit dus opnieuw wat vroeger, namelijk op 16 mei. In Wichelen zijn er gemiddeld 30 zomerse dagen per jaar.