Koudste dag van het jaar steeds warmer


In België was er tot nu toe ieder jaar minimaal één ijsdag. Dat is een dag met een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt. Echter, door klimaatverandering neemt het aantal koude dagen en ijsdagen af. Blijven deze koude dagen behouden in een warmer wordend België?

Tot dusver (23 januari) heeft de winter één ijsdag opgelevert. Deze viel op 3 december. Het weer verandert echter van dag tot dag. Iedere winter heeft wel een paar koude, maar tevens ook warme dagen. De waargenomen temperatuur op de koudste dag van het jaar varieert sterk: Sinds de waarnemingen in Wichelen die begonnen in december 2010 is er geen strenge vorst voorgekomen. Men spreekt van strenge vorst bij een temperatuur lager dan -10 graden. De metingen in Ukkel laten voor de jaarlijks koudste dag een opwarmende trend van meer dan 1,5 graden per 100 jaar zien. Deze trend is in recente jaren groter dan aan het begin van de 20e eeuw.

Toekomstige opwarming

De verandering van de jaarlijks koudste dag is groter dan die van de wintergemiddelde temperatuur, die 1,3 °C per 100 jaar bedraagt. In klimaatscenario’s is berekend dat in heel Europa de koudste winterdagen sneller zullen opwarmen dan gemiddelde dagen. Dit kan verklaard worden doordat op koude dagen de lucht uit gebieden in het oosten en noorden komt waar de temperatuur relatief snel toeneemt.

Volgens de klimaatscenario’s zet de opwarming van de koudste dag door. Het scenario met de sterkste veranderingen geeft zelfs aan dat rond 2085 de temperatuur op de gemiddeld koudste dag boven het vriespunt kan komen te liggen. Natuurlijk is er in de toekomst ook variabiliteit rond dit gemiddelde en blijven ook dan dagen (ver) onder het vriespunt voorkomen.