Saharazand in Wichelen


Bij stof- en zandstormen in het woestijngebied kan stof kilometers hoog in de atmosfeer komen. Wanneer een luchtstroming over een enorme afstand van zuid naar noord is gericht, kan saharazand zelfs tot boven ons land of nog noordelijker komen. Samen met regenbuien komt het stof dan in onze regio terug naar beneden. Dat was onder meer het geval op 24 april.

Vooral na een licht buitje vinden we (vaak roodbruin gekleurd) saharastof terug op voorwerpen als auto’s, daken en tuinmeubilair. Neerslag met saharazand is een eeuwenoud verschijnsel. Vroeger kon men dit niet verklaren. Het werd toen toegeschreven aan insecten die het regenwater roodachtig kleurden. Het stond ook wel bekend als bloedregen of wonderregen. In de landen rond de Middellandse Zee komt het herhaaldelijk voor. In ons land is saharazand sinds 1900 op zeker vijftien dagen op uitgebreide schaal voorgekomen. Steeds bij voor de tijd van het jaar warm weer. Afhankelijk van het brongebied kan de kleur variëren van lichtgrijs tot rood of bruin. Het bevat verschillende mineralen en is soms al enkele dagen voor het ons land bereikt op de satellietfoto te zien.

Saharastof wordt vaak verward met stuifmeel en soms laat de neerslag zowel stuifmeel als saharastof na. Zo’n situatie deed zich voor op de warme 12 mei 1998. De atmosfeer zat toen vol met stuifmeel afkomstig van bomen en bloeiende grassen, terwijl hoger in de atmosfeer veel stof uit de Sahara zat. Op 4 februari 2000 is op verscheidene plaatsen in ons land fijn saharazand waargenomen, afkomstig uit Mauritanië. Van daaruit is het boven de Atlantische Oceaan terechtgekomen tot een eind ten westen van Madeira. Vervolgens is het stof naar het noorden afgebogen om via het zuiden van Engeland met een zuidwestelijke stroming bij ons terecht te komen. Het komt zelden voor dat zand uit de Sahara zo’n lange omweg aflegt. Het vliegverkeer ondervindt soms veel hinder van van saharastof. Het stof kan tot soms wel 6 kilometer hoogte komen en verder doordringen tot het noorden van Europa en en zelfs tot Noord-Amerika. Bij helder weer kan het saharazand ook zorgen voor prachtige rode schemerkleuren tijdens de zonsopgangen of ondergang.