Stormen krijgen een naam in België


Stormen waarvoor het KMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen per september 2019 een naam. Uit onderzoek blijkt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. Het benoemen van stormen door het KMI kan de communicatie van naderend gevaarlijk weer via de media en andere overheidsinstanties helpen.

Het seizoen waarin stormen kunnen voorkomen begint in september. Vanuit EUMETNET, een netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten, werd een systeem ontwikkeld met stormnamen voor heel Europa. Momenteel zijn er een aantal groepen actief, waarbij steeds meer landen aansluiten. Het KMI maakt deel uit van de zuiwestgroep, daarin werken de weerdiensten van Frankrijk, Spanje, Portugal en België samen. De namenlijst is afwisselend mannelijk en vrouwelijk. Dit is zo vastgesteld door het Amerikaanse National Hurricane Center in de jaren zeventig. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen. Elk jaar in september – aan het begin van het stormseizoen – verschijnt een nieuwe namenlijst.

In theorie kan een storm in België ontstaan, maar dat gebeurt niet vaak. Het kan wel dat een storm tot volle kracht komt boven de Belgische wateren, terwijl de Britten en de Fransen zeggen dat het code geel is. In België zal code oranje dan actief zijn en dan mogen wij de storm een naam geven. Klimaatmodellen laten geen toename zien in winterstormen, de waarnemingen laten de laatste jaren echter wel een windafname zien boven het binnenland. Een mogelijke oorzaak is de verruwing van het landschap: meer gebouwen en bossen remmen de wind af. De hoogte van stormvloeden op zee en de Schelde neemt wel toe: de wind boven zee blijft onveranderd maar de zeespiegel stijgt. Als een storm een overblijfsel is van een tropische storm of orkaan die de Atlantische Oceaan is overgestoken, verwijzen we naar deze storm als bijvoorbeeld ‘ex-orkaan X’. Dit doen we om verwarring over naamgeving te voorkomen.

Het voordeel van een naam te geven aan een storm is dat met de massacommunicatie en de sociale media de mensen beter bereikt kunnen worden. Als je een #hashtag gebruikt, is het duidelijk over welke storm het gaat. Ook als je later wil weten wat er gepubliceerd is over de storm, kan je dat eenvoudiger terugvinden.