Zomer gaat op en neer


We kunnen nu al stellen dat de zomer van 2016 er eentje geworden is met ups en downs. Korte zomerse periodes van hoogstens een aantal dagen werden keer op keer abrupt afgebroken door periodes met buien en frisse temperaturen. Is dat nu wel of niet normaal?

21-08-2016 15-52-38

De komende dagen gaat het kwik van 18° tot 30° en terug naar 20°. Typisch voor de zomer van 2016

Helaas werd in ons hoofd verkeerdelijk geprogrammeerd dat de zomervakantie garant staat voor strandweer en warme maxima. Maar niks is minder waar uiteraard. Wij wonen aan de westelijke rand van een gigantisch continent met ten westen en ten noorden van ons land water… veel water. Met een overwegend westelijke tot zuidwestelijke stroming is het nu eenmaal een wet dat wij vooral vochtige zeelucht over ons krijgen met gematigde temperaturen. Zo werd het ons op school geleerd.

De warme uitschieters, incluis hittegolven, zijn enkel mogelijk als van dit algemene stromingspatroon wordt afgeweken en dat is nog altijd meer uitzondering dan regel. Nu is het wel zo dat de zo karakteristieke strakke westelijke stroming tijdens het zomerhalfjaar een flink stuk noordwaarts opschuift en bovendien ook afzwakt. Dit komt omdat de temperatuursverschillen tussen de noordpool en de evenaar afneemt deze periode. Dus in een klassieke gematigde zomer zijn de storingen uit het westen doorgaans een stuk zwakker dan in het winterhalfjaar. Daar staat tegenover dat de buien wel heviger zijn in de zomer, wat we de laatste tijd meermaals konden vaststellen.

Voor a-typisch mooi en warm zomerweer moeten we dus rekenen op een sputterende motor nabij IJsland waarrond de

Klassieke ‘Omega’ blokkade die kan zorgen voor langdurig en stabiel zomerweer.

westcirculatie draait. In het beste geval valt deze stil en is er sprake van een blokkade in de hoogte waardoor hogedruk vrij spel krijgt. Is de stroming sterk westelijk in de hoogte en houdt dit een langere tijd aan, dan spreken we van een “zonaal” regime. Normaal worden zonale regimes afgewisseld door blokkades. Deze afwisseling is echter niet regelmatig. Zo kunnen we gerust stellen dat een echt standvastige blokkade in onze regio ruim een jaar op zich laat wachten. Langdurige periodes van droog en standvastig weer hebben we dan ook al van voor de voorbije zomer niet meer gekend en daardoor dat ook afgelopen winter geen winterweer kende. In de winter zorgt een zonaal regime nu eenmaal voor een nat en relatief zacht weer.

Valt een blokkade van lange duur in de zomerperiode, dan is de kans op een mooie zomer groot. Het omgekeerde is eerder een horrorscenario voor de strandstoelverkopers: een a-typisch sterke zonale stroming knal in de zomervakantie. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat dit zal keren.