Zonnigste lente ooit gemeten


Als we de meteorologische lente bekijken dan becijferen we altijd de gemeten waarden tussen 1 maart en 31 mei. Het was dit jaar de zonnigste lente sinds het begin van de metingen van het aantal zonuren in 1887. Uiteindelijk zal de maand afkloppen rond de 740 uren zonneschijn tegen 463 uren normaal. Het vorige record stond op naam van 2011 met 707 zonuren. Ook was het seizoen droog met 95 millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 169 millimeter.

April was record zonnig maar ook maart en mei eindigden hoog in de rangschikking van de zonnigste maart- en meimaanden. Maart kende 30% meer zon, april 29%. Het zonnige weer ging in mei gewoon verder met maar liefst 38% meer zon dan normaal. Samenvattend kan je zeggen dat de zon ongeveer 1/3 meer scheen dan tijdens een gemiddelde lente. Het voorjaar was tevens droog met 95 millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 169 millimeter. Vrijwel alle neerslag in maart (en ook van de afgelopen lente) viel in de eerste veertien dagen van de maand. De start van de Coronacrisis was tevens de start van een lange droge periode. Maart klokte dankzij de natte eerste 15 dagen af op een normale 62 mm neerslag. Vanaf half maart tot eind mei viel er amper 33 mm neerslag op 75 dagen. 

De lente was vrij zacht, hetgeen vooral voor rekening kwam van april. Het koudst werd het op 30 maart met -0,9 °C. De warmste dag was 21 mei toen het zomers warm werd in Wichelen met 28,6 °C. De gemiddelde temperatuur deze lente komt uit op 11,2° C. Normaal is de gemiddelde temperatuur van dit seizoen 9,9° C. De lente was dus 1,3°C warmer dan normaal. Dit is dus alweer een afgesloten periode die een stuk warmer verliep dan de gemiddeldes berekend over de voorbije 30 jaar. Ondanks de overvloed aan zonneschijn was 21 mei de enige zomerse dag van de lente, normaal zijn dat er vier. Het aantal warme dagen (20 °C of hoger) lag met 31 ruim boven het langjarig gemiddelde van 15. Dit seizoen telde in totaal nog 5 vorstdagen (minimumtemperatuur onder 0,0 °C). Normaal vriest het tijdens de lente nog op 11 dagen.