Mist


Een typisch weerfenomeen voor de herfst is mist. Mist is eigenlijk niets anders dan een ‘wolk aan de grond’. Het zijn kleine waterdruppeltjes in de onderste meters van de atmosfeer. De hoeveelheid (dichtheid) van deze waterdruppeltjes bepaalt in welke mate het zicht wordt beperkt. Er zijn twee soorten mist in ontstaanswijze te onderscheiden, namelijk stralingsmist en advectieve mist.

Stralingsmist

10668920_798684386849320_4593213993238420454_oTijdens een avond en nacht met weinig of geen bewolking en weinig wind koelt het aardoppervlak sterk af. Ook de lucht dichtbij de grond begint af te koelen. Koudere lucht kan minder vocht bevatten en daardoor wordt op een zeker moment het condensatiepunt bereikt en ontstaan waterdruppeltjes.

Het is belangrijk dat er niet veel wind staat, maar ook niet te weinig. Als er te weinig wind staat (minder dan 1 m/s) dan blijven de waterdruppeltjes niet in de lucht ‘hangen’. Ze hechten zich aan de grond of andere voorwerpen, zoals bijvoorbeeld auto’s, grassprieten en bomen. Dit noemen we ‘dauw’. 
Als er te veel wind staat (meer dan 3 m/s) dan wordt de koude, vochtige lucht vlak boven de grond gemengd met drogere, warmere lucht van bovenaf. Op deze manier kan laaghangende bewolking ontstaan.

Advectieve mist

Als relatief warme lucht over een koud oppervlak (bijvoorbeeld een koude zee of een koud meer) stroomt koelt het af.10538533_801615166556242_3637282550990551232_n Als door de afkoeling het condensatiepunt wordt bereikt ontstaat mist. Dit type mist kan vooral voorkomen in het (vroege) voorjaar als de Noordzee nog relatief koud is.

Wanneer is mist gevaarlijk?

Hiervoor kijken we eerst naar de indeling van mist aan de hand van zicht:

  • Nevel < 2000 meter
  • Mist < 1000 meter
  • Dichte mist < 200 meter
  • Zeer dichte mist < 50 meter

Code geel als waarschuwing betekent: op groter schaal is het zicht minder dan 500 m en lokaal kan het zicht minder dan 200 m (dichte mist) zijn. Hou voldoende afstand met de wagen en pas uw snelheid aan.

Code oranje betekent: op grote schaal is het zicht minder dan 200 m. Rij traag en hou rekening met plotse vermindering van het zicht.

Er wordt geen rode waarschuwing gegeven voor mist.