Nieuw jaar, nieuwe gemiddeldes


Het KMI heeft voor de periode 1991-2020 het gemiddelde weer in België vastgesteld. Dit gebeurt om de tien jaar, net zoals andere meteorologische diensten wereldwijd. Door een langjarig gemiddelde te berekenen, kunnen we het weer van nu vergelijken met dat in het verleden. In de meteorologie wordt dit ‘de normaal’ genoemd.

De normaal wordt berekend voor een aantal meteorologische grootheden zoals temperatuur en neerslag over een periode van dertig jaar. Eerdere tijdvakken zijn 1981-2010, 1971-2000, 1961-1990 enzovoort. De nieuwe normaal wordt rond 6 januari gepubliceerd, omdat gegevens over de laatste dagen van het jaar 2020 eerst nog gecontroleerd moeten worden. De validatie van de neerslaggegevens en berekening van de potentiele wind heeft meer tijd nodig, die normalen verwachten we medio februari.

Door de gemiddeldes tussen 1981 en 2010 te vergelijken met de nieuwe gemiddeldes tussen 1991 en 2020, blijkt dat het klimaat in België aan het veranderen is. Zo zien we bijvoorbeeld al dat er meer tropische dagen zijn en dat het aantal ijsdagen is afgenomen maar bijvoorbeeld ook dat de wind is afgenomen en dat er minder mistdagen zijn.