meteorenzwerm Perseïden bereikt maximum


De meteorenzwerm Perseïden bereikt op vrijdag 13 augustus 2021, rond 2 uur, zijn maximum. De meteoren van de Perseïden zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. Het beste moment om Perseïden waar te nemen is op 13 augustus rond 3:45 uur. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 45–65 meteoren per uur van deze zwerm te zien. De Maan stoort niet. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:20 uur komt de Zon op.

De meteoren van de meeste zwermen verschijnen niet allemaal op de dag van het maximum. Zo is gedurende circa 3 dagen rondom het maximum ruim de helft van het maximale aantal meteoren van de Perseïden te zien. Tot 12 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Er zijn dus nog meer kansen, voor het geval het in de nacht van het maximum niet helder is. Wel is iedere dag die je eerder voor het maximum, of later na het maximum waarneemt het aantal meteoren dat zichtbaar is circa 40% kleiner. De snelheden van de meteoren van de Perseïden zijn behoorlijk hoog: zo’n 59 km/s, dat is circa 213.840 km/uur! Meteoren waarnemen kan zonder speciale instrumenten. Wanneer het helder is, volstaat het blote oog. Een ligstoel en voldoende kleding zorgen voor (extra) comfort

Meteoren worden in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd. In werkelijkheid gaat het niet  om sterren die vallen, maar om minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op ongeveer 80–120 km hoogte verdampen. Het lichtflitsje dat we zien is met name de lucht om het steentje heen die aan het gloeien gebracht wordt. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied aan de hemel zichtbaar zijn. De meteoren lijken uit één punt aan de hemel te komen, dat we de radiant noemen.