Huidige droogte toeval of is er meer aan de hand?


De huidige, uitzonderlijk droge periode roept de vraag op hoe droogte in West-Europa zich in de toekomst zal ontwikkelen. Er gebeuren tal van wetenschappelijke onderzoeken naar oorzaken en mogelijke gevolgen. De kans op droge zomers neemt mogelijk toe, wellicht sterker dan wetenschappers tot nu toe dachten.

Foto: KMI

De beste manier om een blik in de toekomst te werpen is met behulp van klimaatmodellen. Hiermee worden scenario’s gesimuleerd die naar de verwachting zullen voorkomen binnen 30 of 50 of zelfs 100 jaar. De scenario’s laten vier mogelijke toekomstperspectieven zien, gebaseerd op verschillen in de mondiale temperatuurstijging en veranderingen van het luchtstromingspatroon.  Het huidige neerslagtekort loopt de komende twee weken naar verwachting op tot boven de 150 millimeter. Een dergelijk neerslagtekort wordt volgens het meest drastische klimaatmodel gemiddeld elke zomer verwacht rond 2070. De droogte van nu geeft dus een idee van de gemiddelde droogte die we binnen 50 jaar kunnen verwachten als dit scenario uitkomt.

Meestal wordt ons weer bepaald door lucht uit het zuiden tot het westen. Wind van over zee dus. Zeewind zorgt meestal voor aanvoer van vocht, terwijl wind van over land juist droge lucht aanvoert. Twee van de vier klimaatscenario’s voor West-Europa laten bij ons aanzienlijk meer luchtstromingen uit het zuidoosten tot het oosten zien door de verdere opwarming van Zuid-Europa. De intensiteit van de droogte hangt grotendeels af van deze veranderingen in de luchtstromingen. Maar juist die veranderingen zijn nog onzeker.

Het is dus zeker niet correct om de huidige droogte enkel toe te schrijven aan het veranderende klimaat in 2018. in 1921, 1976 en recenter 2003 was het nog een pak droger. We hebben nu een reeks droge maanden achter de rug maar een natter voorjaar en een natte zomer is niet zo lang geleden. Tussen 2000 en 2017 waren er 10 zomers die natter verliepen dan normaal. De droogte van dit jaar kan ook gewoon op toeval berusten. Een beetje zoals je met een dobbelsteen vier maal na mekaar de zes kan gooien.