Temperatuurrecords tonen opwarming België


In 2017 werden meerdere temperatuurrecords gebroken. Een temperatuurrecord of dagrecord is een dag waarop de temperatuur nooit eerder zo hoog of zo laag werd geregistreerd. Dagrecords worden elk jaar gebroken en zijn sterk afhankelijk van de weersituatie op dat moment. Een analyse van het jaarlijkse aantal hitte- en kouderecords laat zien dat het weer in onze regio verandert.

2018 is slechts een paar weken oud en het eerste dagrecord van het jaar is reeds gesneuveld. Op 24 januari werd in Ukkel een maxima van 12,9 graden geregistreerd. Sinds het begin van de metingen werd het op deze dag nooit eerder zo warm. Aan de hand van een dagelijkse temperatuurreeks kan voor ieder jaar het aantal dagrecords bepaald worden. Per definitie worden er het eerste jaar 365 records gevestigd. In ieder daarop volgend jaar kunnen de gemeten temperaturen worden vergeleken met historische metingen en kan het aantal records geteld worden. De reeks maximum temperaturen gemeten in Ukkel laat het patroon van een opwarmend klimaat zien. Het begin van de reeks vertoont de verwachte sterke afname van het aantal records, heel dichtbij de theoretische verwachting.

Schommelingen rond de theoretische lijn worden veroorzaakt door de wisselvalligheid van het weer. De laatste jaren zijn er aanzienlijk meer hitterecords dan kouderecords. Sinds 2000 zijn er zo’n 15 kouderecords en meer dan 150 hitterecords gevestigd. In een wereld zonder klimaatverandering zouden dat er ongeveer 58 van ieder geweest moeten zijn. Dat het klimaat opwarmt is dus ook in de temperatuurrecords duidelijk te zien.