Maart 2023 was zeer nat en somber


Met een gemiddelde temperatuur van 7,4°C tegen normaal 7,1°C was maart iets zachter dan normaal. De maand was ook zeer nat met 107 millimeter neerslag tegen 56 millimeter normaal. Het aantal uren zon bleef ruim onder het normale.

De maand begon koud, zonnig en droog, maar al snel werd het wisselvallig met regelmatig passages van verschillende regenzones. Vanaf 8 maart zorgde een trein van lagedrukgebieden voor langdurige regen. Maart telde in Wichelen nog zes vorstdagen (minimumtemperatuur onder nul), normaal zijn dat er zeven. Warme dagen (20°C of meer) konden we niet noteren hetgeen eigenlijk vrij normaal is voor maart. Over het tijdvak november 2022 tot en maart 2023 bedroeg het Hellmanngetal in Wichelen 25.4, waarmee de hele winterperiode als vrij normaal kan worden geclassificeerd. Op 10 maart stond er veel wind maar tot een voorjaarsstorm kwam het niet. De krachtigste rukwind van de maand had een snelheid van 58 km/h. Het bleek de opmaat naar een zachte periode. In Wichelen werd op de 17e met 18,1°C de hoogste temperatuur van de maand gemeten. Het koudst was het tijdens de ochtend van de eerste maart. Het kwik was toen gezakt tot -2,5° C.

Het meest opvallend was het natte karakter van de maand. Met 107 millimeter neerslag per m², tegen 56 millimeter normaal, was maart zeer nat. De totale regensom benaderde bijna het dubbele van wat in maart normaal is. Vooral de eerste (1-10 maart) en de derde (21-31 maart) decade waren zeer regenachtig. De natste dag was 9 maart met een regensom van 19 liter neerslag per m². Met 83 uren zon was maart een vrij sombere maand. De normale hoeveelheid zon bedraagt 125 zonuren.