Warmste week ooit


Nog nooit eerder sinds het begin van de metingen in Wichelen telden we zoveel tropische dagen achter elkaar in de gemeente. Op acht dagen, van 6 augustus tot en met 13 augustus, werd het warmer dan 30 graden. Ook de weekgemiddelde maximumtemperatuur in Wichelen was met 33,1 graden extreem hoog. De hoogste temperatuur was 35,2 graden. Vroeger waren dit soort temperaturen uitzonderlijk, tegenwoordig zijn ze vrij gewoon.

Het aantal tropische dagen was honderd jaar geleden gemiddeld net iets meer dan één per jaar. In het huidige klimaat zijn dat er in Wichelen vijf per jaar. Ondertussen hebben we dit jaar 10 tropische dagen gemeten in Wichelen, acht daarvan waren aaneengesloten. De hoogste maximumtemperatuur van het jaar is sinds 1901 veel sneller toegenomen dan de wereldgemiddelde temperatuur. Dit aspect van de zomer is niet heel uitzonderlijk meer door de opgelopen temperaturen: een temperatuur van rond de 35 graden zoals die op zaterdag 8 augustus gemeten komt tegenwoordig gemiddeld eens in de drie jaar voor.

Zomers zijn heel wisselend, maar gemiddeld hadden we in 1901–1930 iets meer dan één tropische dag per jaar. Sindsdien is het aantal opgelopen. Over de afgelopen dertig jaar (1991–2020) waren het er gemiddeld al vijf. Er is dus een sterke toename van het aantal dagen met maximumtemperatuur boven de 30 graden over de afgelopen 120 jaar, wat voor de hand ligt als de aarde opwarmt. Dit jaar hadden we er veel meer dan nu normaal is, net als de twee vorige jaren.

Aan het begin van de twintigste eeuw was de hoogste maximumtemperatuur rond de 30 graden, in overeenstemming met ongeveer één tropische dag per jaar. Tegenwoordig is dat al boven de 33 graden, met een uitschieter vorig jaar van 40,4 graden. De stijging gaat dus ongeveer drie keer zo snel als de wereldgemiddelde temperatuurstijging, die over dezelfde tijd 1,1 graad is. De hoogste waarde van 2020 was in Wichelen 36,7 graden, de derde warmste dag ooit geregistreerd.